3D skener

Cronos 3D

Nova generacija Full HD 3D skenera sa dinamičkim rasponom volumena 3D skeniranja.

Stone 3D

Nova generacija 3D skenera namjenjena za brzu digitalizaciju kamenih skulptura.

3D skeneri

Aurum 3D

3D skener koji omogućuje digitalizaciju iznimno malih objekata poput nakita.

Insight 3D

Ručni 3D skener koji omogućuje 3D skeniranje oblika i površina neograničenih dimenzija.

Geomagic_3Dskeneri

Geomagic programski paketi

Programski alati za obradu i kontrolu 3D skeniranih modela koji Vam omogućuju brojne mogućnosti, kao što su; 3D mjerenje i reverzibilno inžinjerstvo.