Aurum_3Dskener_za_nakit

3D skeneri Aurum 3D 

Ovaj 3D skener predstavlja visoko kvalitetnu platformu za 3D skeniranje iznimno malenih objekata načinjenih od različitih materijala. Ovaj 3D skener opremljen je iznimno kvalitetnom opremom kako bi razina detalja na 3D skeniranom modelu bila iznimno visoka.

Primjena skenera:

3D Skeniranje nakita i mehaničkih dijelova visoke razine detalja.

Područje skeniranja:

U jednoj akviziciji skener može pokriti područje veličine 110X80

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Aurum_3Dskener_za_nakit_1

Primjer 3D skeniranog modela prstena:

Primjer 3D skeniranog modela glodala: