Nudimo Vam široki spektar usluga

 

Koristeći naše 3D skenere želimo Vam omogućiti najbolju podršku u realizaciji Vaših projekata s ciljem pružanja usluge 3D skeniranja objekata s visokom razinom detalja i točnosti.

 

 

 

3D skeniranje

Koristeći Cronos tehnologiju 3D skeniranja, možemo skenirati Vaš model sa visokiom razinom detalja i točnosti.

Kontaktirajte nas

3D mjerenje i kontrola kvalitete

Koristeći naše bezkontaktne 3D skenere moguće je 3D mjerenje odstupanja i kontrola kvalitete

Kontaktirajte nas

3D vizualizacija

Koristeći naše 3D skenere, lako je skenirati objekte različitih veličina i vrste materijala.

Kontaktirajte nas

Reverzibilno inženjerstvo

Koristeći 3D skenirani model, moguće je definirati CAD geometriju za daljnju primjenu

Kontaktirajte nas

Cijena usluga:

Za formiranje cijene usluge potrebne su nam sljedeće informacije:

  • 1. objekt - gabaritne informacije i slika
  • 2. broju komada i svrsi
  • 3. hitnosti i terminu isporuke rezultata
  • 4. lokaciji

Slobodno nam pošaljite upit sa navedenim informacijama o Vašem modelu na email:

  • Mail: info@scanner3d.hr

Isporuka rezultata:

Rezultate 3D skeniranja ovisno o svrsi i namjeni možemo Vam isporučiti u više oblika

  • 1. Za 3D skenirani model - poligonizirana mreža (STL)
  • 2. Za 3D mjerenje i kontrolu - mjerni izvještaj u pdf foramtu
  • 3. Za reverzibilno inženjerstvo - CAD geometrija ( STEP, IGES, Geomagic...)