3D mjerenje i kontrola kvalitete u procesu proizvodnje

3D mjerenje oblika i površina koristeći optičke mjerne uređaje

3D mjerenje

Ukoliko imate potrebu za korištenjem 3D skeniranih modela u procesu kontrole kvalitete s ciljem mjerenja:

  • 3D odstupanja
  • 2D dimenzije skeniranog modela
  • Odstupanja od referentnih površina
  • Generiranje izvještaja mjerenja

Kontrola kvalitete

Kontrola_kvalitetePovećanjem raznolikosti i kompleksnosti geometrije proizvoda današnji koordinatni mjerni sustavi svojim vremenom i strategijama mjerenja pojedinog modela ne mogu se mjeriti sa bez kontaktnim optičkim mjernim sustavima. Bez kontaktno 3D mjerenje zasniva se na metodama usporedbe digitaliziranog modela te CAD modela. Jedan od najraširenijih inspekcijskih programskih paketa je Geomagic Control X koji omogućuje 3D mjerenje na digitaliziranom modelu te međusobnu usporedbu sa CAD modelom. Rezultat ovakvog mjerenja je dobivanje međusobnih 3D odstupanja na mjerenom modelu te jednostavan grafički prikaz odstupanja.

 

Pogledajte video

 

Zatražite prezentaciju